Eveline Kotai


Detour #1, 2013, Mixed Media, 50.5x50.5cm.
Eveline Kotai at Art Collective, Western Australia